ศิลปะของการแข่งรถ

การแข่งขันประเภทจักรยานภายในหรือประเภทลู่ จะถูกจัดขึ้นในร่มเวลโลโดรม โดยลู่แข่งขันนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นวงรีและมีขนาดความกว้าง 400 เมตร ความยาว 250 เมตร ถึง 333.3 เมตร ซึ่งโดยปกติแล้วลู่การแข่งขันตามมาตรฐานสากลจะต้องมีความยาวอยู่ที่ 333.3 เมตร กว้าง 5-9 เมตร และ มีความโค้งลาด 25-45 องศา มีรายการแข่งขันต่างๆ ดังนี้คือ สปรินท์ เปอร์ซูท พอยท์เรส คีริน และ เมดิสัน เป็นต้น